معنی و ترجمه کلمه dissenting به فارسی dissenting یعنی چه

dissenting


)=nonconformist(مخالف ،معاند
قانون ـ فقه : مخالف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها