معنی و ترجمه کلمه dissert به فارسی dissert یعنی چه

dissert


مباحثه کردن ،بحث کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها