معنی و ترجمه کلمه disserve به فارسی disserve یعنی چه

disserve


بدخدمت کردن ،ازار رسانيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها