معنی و ترجمه کلمه dissociant به فارسی dissociant یعنی چه

dissociant


غيرمعاشرتى ،غيراجتماعى ،خموده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها