معنی و ترجمه کلمه dissoluble به فارسی dissoluble یعنی چه

dissoluble


حل شدنى ،تجزيه پذير،قابل حل ،جداشدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها