معنی و ترجمه کلمه dissolve به فارسی dissolve یعنی چه

dissolve


اب کردن ،گداختن ،فسخ کردن ،منحل کردن
علوم مهندسى : حل شدن
قانون ـ فقه : منحل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها