معنی و ترجمه کلمه dissolved solids به فارسی dissolved solids یعنی چه

dissolved solids


معمارى : مواد محلول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها