معنی و ترجمه کلمه dissonant به فارسی dissonant یعنی چه

dissonant


ناجور،بداهنگ ،ناموزون ،ناهنجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها