معنی و ترجمه کلمه dissuasive به فارسی dissuasive یعنی چه

dissuasive


منع کننده ،بازدارنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها