معنی و ترجمه کلمه dissymmatric به فارسی dissymmatric یعنی چه

dissymmatric


غيرمتقارن ،نامتوازن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها