معنی و ترجمه کلمه distal variable به فارسی distal variable یعنی چه

distal variable


روانشناسى : متغير دوربرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها