معنی و ترجمه کلمه distance angle به فارسی distance angle یعنی چه

distance angle


زاويه مربوط به برد سلاح
علوم نظامى : زاويه مربوط به مسافت هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها