معنی و ترجمه کلمه distance line به فارسی distance line یعنی چه

distance line


طناب نگهدارنده ناوها
علوم نظامى : طناب تنظيم فاصله
علوم دريايى : طناب تنظيم فاصله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها