معنی و ترجمه کلمه distance meter به فارسی distance meter یعنی چه

distance meter


بعد سنج
علوم مهندسى : فاصله سنج


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها