معنی و ترجمه کلمه distance meter به فارسی distance meter یعنی چه

distance meter


بعد سنج
علوم مهندسى : فاصله سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها