معنی و ترجمه کلمه distance receptor به فارسی distance receptor یعنی چه

distance receptor


روانشناسى : گيرنده دوربرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها