معنی و ترجمه کلمه distillation residue به فارسی distillation residue یعنی چه

distillation residue


علوم مهندسى : باقيمانده تقطير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها