معنی و ترجمه کلمه distinction without a difference به فارسی distinction without a difference یعنی چه

distinction without a difference


قانون ـ فقه : ترجيح بلا مرجح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها