معنی و ترجمه کلمه distinctively به فارسی distinctively یعنی چه

distinctively


بطورمشخص يا اختصاصى ،بروجه تميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها