معنی و ترجمه کلمه distinctiveness به فارسی distinctiveness یعنی چه

distinctiveness


روانشناسى : تمايز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها