معنی و ترجمه کلمه distinguishable به فارسی distinguishable یعنی چه

distinguishable


تميزدادنى
شيمى : قابل تميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها