معنی و ترجمه کلمه distinguished flying cross به فارسی distinguished flying cross یعنی چه

distinguished flying cross


نشان ممتاز پرواز
علوم نظامى : نشان صليب پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها