معنی و ترجمه کلمه distinguishing به فارسی distinguishing یعنی چه

distinguishing


تشخيص دهنده ،مشخص ،اختصاصى ،مجزا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها