معنی و ترجمه کلمه distrain به فارسی distrain یعنی چه

distrain


گروکشيدن ،فشاردادن ،توقيف کردن ،ضبط اموال
علوم نظامى : دستگير کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها