معنی و ترجمه کلمه distress-gun به فارسی distress-gun یعنی چه

distress-gun


شليک توپ هنگامى که کشتى درخطراست ،شليک خطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها