معنی و ترجمه کلمه distress به فارسی distress یعنی چه

distress


توقيف مال متخلف و دادن ان به قبض طرف زيان ديده ،تامين خواسته يا محکوم به ،ضبط قانونى ،پريشانى ،اندوه ،تنگدستى ،درد،مضطرب کردن ،محنت زده کردن
قانون ـ فقه : اضطرار
بازرگانى : توقيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها