معنی و ترجمه کلمه distributed load به فارسی distributed load یعنی چه

distributed load


معمارى : گسترده بار
علوم هوايى : نيرويى که به يک نقطه اثر نمى کند بلکه مانند نيروى هوا روى يک سطح بريک خط يا يک سطح وارد ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها