معنی و ترجمه کلمه distributed practice به فارسی distributed practice یعنی چه

distributed practice


روانشناسى : تمرين فاصله دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها