معنی و ترجمه کلمه distributed profit به فارسی distributed profit یعنی چه

distributed profit


سود توزيع شده
بازرگانى : سود تقسيم شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها