معنی و ترجمه کلمه distribution factors به فارسی distribution factors یعنی چه

distribution factors


معمارى : ضرايب توزيع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها