معنی و ترجمه کلمه distribution point به فارسی distribution point یعنی چه

distribution point


نقطه توزيع اماد
علوم نظامى : نقطه تقسيم اماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها