معنی و ترجمه کلمه distributor به فارسی distributor یعنی چه

distributor


چکش برق ،تقسيم برق ،توزيع کننده
علوم مهندسى : دلکو
کامپيوتر : توزيع کننده
قانون ـ فقه : موزع
بازرگانى : توزيع کننده
علوم هوايى : دلکو
علوم نظامى : توزيع کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها