معنی و ترجمه کلمه district به فارسی district یعنی چه

district


منطقه ،بخش ،ناحيه ،حوزه ،بلوک
عمران : ناحيه
قانون ـ فقه : بلوک
روانشناسى : ناحيه
زيست شناسى : بخش
علوم نظامى : ناحيه نظامى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها