معنی و ترجمه کلمه disturbance به فارسی disturbance یعنی چه

disturbance


اختلال ،اشوب ،ناراحتى ،مزاحمت ،(حق ).تعرض
علوم مهندسى : پارازيت
قانون ـ فقه : اشوب
روانشناسى : اختلال
علوم هوايى : اشفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها