معنی و ترجمه کلمه ditch به فارسی ditch یعنی چه

ditch


ابرو کنار راه ،کنده ،چاله ،سنگر رابط خندق کندن ،شهر،خندق ،حفره ،راه اب ،نهراب ،گودال کندن
عمران : راه اب
معمارى : جوى
زيست شناسى : ابرو
ورزش : حفره در طرفين زمين که افتادن گوى بولينگ روى چمن در ان باعث خارج شدن ش مى شود
علوم نظامى : سنگر کندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها