معنی و ترجمه کلمه ditto به فارسی ditto یعنی چه

ditto


گلوله در راه ،ايضا،بشرح فوق ،علامت)//(
علوم نظامى : مثل قبل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها