معنی و ترجمه کلمه diuretic به فارسی diuretic یعنی چه

diuretic


روانشناسى : ادراراور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها