معنی و ترجمه کلمه diurnal به فارسی diurnal یعنی چه

diurnal


روزانه ،مربوط به روز،جانورانى که درروزفعاليت دارند
روانشناسى : روزانه
علوم نظامى : اختلاف سطح 24 ساعته اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها