معنی و ترجمه کلمه divaricate به فارسی divaricate یعنی چه

divaricate


گريزان ،منشعب شدن ،دوشاخه شدن ،ازهم جداشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها