معنی و ترجمه کلمه dive bombing به فارسی dive bombing یعنی چه

dive bombing


علوم نظامى : بمباران کردن در حالت شيرجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها