معنی و ترجمه کلمه dive schedule به فارسی dive schedule یعنی چه

dive schedule


ورزش : جدول حداکثر زمان و عمق استخر براى شيرجه جدول نشاندهنده عمق و زمان ماندن زير اب غواص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها