معنی و ترجمه کلمه divergence به فارسی divergence یعنی چه

divergence


تباين ،انشعاب ،واگرايى
الکترونيک : واگرايى
عمران : واگرايى
شيمى : واگرايى
روانشناسى : واگرايى
زيست شناسى : واگرايى
نجوم : واگرايى
بازرگانى : واگرائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها