معنی و ترجمه کلمه diversify به فارسی diversify یعنی چه

diversify


گوناگون ساختن ،متنوع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها