معنی و ترجمه کلمه dividend warrant به فارسی dividend warrant یعنی چه

dividend warrant


چک پرداخت سود سهام
بازرگانى : اجازه پرداخت سود سهام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها