معنی و ترجمه کلمه dividing planes به فارسی dividing planes یعنی چه

dividing planes


باله هاى قوسى
علوم نظامى : سکانهاى قوسى هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها