معنی و ترجمه کلمه division support command (dsc) به فارسی division support command (dsc) یعنی چه

division support command (dsc)


علوم نظامى : فرماندهى پشتيبانى لشگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها