معنی و ترجمه کلمه dizen به فارسی dizen یعنی چه

dizen


دسته يا بسته کتان وکنف ،کتان را اماده کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها