معنی و ترجمه کلمه dna به فارسی dna یعنی چه

dna


deoxyribonucleic acid
شيمى : دزوکسى ريبونوکلئيک اسيد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها