معنی و ترجمه کلمه do as you please به فارسی do as you please یعنی چه

do as you please


هر چه دلتان مى خواهد بکنيد،هر چه بنظرتان خوش مى ايد،بکنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها