معنی و ترجمه کلمه do nothing به فارسی do nothing یعنی چه

do nothing


بيکاره ،مهمل ،تنبل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها