معنی و ترجمه کلمه do split به فارسی do split یعنی چه

do split


ورزش : ضربه اى در بولينگ که ميله جلو و 7 يا ¹ 1را جا مى گذارد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها